Na een succesvolle eerste editie van het Sensileau symposium, willen we er op dinsdag 5 oktober een nog beter tweede editie van maken. Net zoals vorig jaar zal het een hybride variant zijn, zodat naast fysieke deelname, ook online kan worden deelgenomen.

Net zoals vorig jaar hebben we een interactieve ochtend en middagsessie. Het programma ziet er als volgt uit:

Ochtendsessie: de beste sensor voor de juiste toepassing Het aanbod aan waterkwaliteitssensoren blijft steeds verder toenemen, en daardoor wordt het selecteren van de meest geschikte sensortechnologie in toenemende mate een ingewikkeld proces. Aanbestedingstrajecten voor de aanschaf van nieuwe waterkwaliteitssensoren zijn een belangrijk hulpmiddel om uit de vele aangeboden technologieën de juiste toepassing te kiezen. Hoe preciezer de eindgebruiker zijn vragen, eisen of wensen kan formuleren, des te groter de kans dat een leverancier een daadwerkelijk passende technologie kan aanbieden. En toch lukt het eindgebruikers en leveranciers niet altijd om samen bij de best mogelijke oplossing te komen. Hoe komt dat? Tijdens het ochtendprogramma benaderen we de wisselwerking tussen producent en eindgebruiker van waterkwaliteitssensoren van twee kanten. Evert van de Werfhorst van The Sensor Factory vertelt wat er allemaal komt kijken bij de ontwikkeling van nieuwe sensortechnologieën en welke rol de ‘user requirements’ daarbij spelen. Vervolgens nemen we het aanbestedingstraject vanuit eindgebruikers onder de loep om te kijken hoe de best passende technologie geselecteerd kan worden. Tijdens de discussie gaan we nader in op de vraag hoe ontwikkelaars en eindgebruikers samen tot de best mogelijke oplossingen kunnen komen voor waterkwaliteitsvraagstukken.

Middagsessie: betere waterkwaliteit door sensoren In de landbouw neemt het gebruik van sensoren voor waterkwaliteit toe. Naast waterkwaliteitsbeheerder tonen boeren en tuinders steeds meer interesse in betaalbare technologie om waterprocessen op hun bedrijf te sturen. Tijdens het middagprogramma presenteren we drie pilotprojecten waarin sensoren een belangrijke rol spelen in het beheersbaar maken van (afval)waterstromen in de landbouw. De projecten worden (deels) gefinancierd door de waterschappen. In de discussie gaan we dieper in op deze ontwikkeling en de mogelijkheden die sensoren en online monitoring op bedrijfsniveau kunnen spelen in het behalen van de KRW-doelen en een betere waterkwaliteit. Ook de rol en de verantwoordelijkheid van partijen hierin staat centraal.

Bij fysieke deelname maximaal 2 persoenen per organisatie, capaciteit is beperkt, dus vol=vol

Deelname aan het het symposium kost 10 credits inclusief lunch (bij fysieke aanwezigheid).

Aanmelden voor het Sensileau Symposium